Autolla liikenteessä ja toiminta


Toiminta liikenneonnettomuudessa

Mitä paremmin olet varautunut onnettomuuden mahdollisuuteen, sitä helpompi sinun on toimia rauhallisesti ja säilyttää toimintakykysi.  Auttamistilanteessa parhaiten ensiapua taitava ottaa johtovastuun ammattiavun tuloon saakka.

Toimi näin:

1. Selvitä mitä on tapahtunut
Arvioi onnettomuuden vakavuus, selvitä onnettomuuspaikka ja loukkaantuneiden määrä

2. Tee hätäilmoitus numeroon 112

3. Estä lisäonnettomuudet
Varoita muuta liikennettä (hätävilkut, varoituskolmio)
Pelasta hengenvaarassa olevat
Estä palovaara, sammuta virta autosta
Muista oma turvallisuutesi

4. Anna ensiapua taitojesi mukaan
Turvaa loukkaantuneen hengitys ja verenkierto
Estä tukehtuminen avaamalla hengitystiet
Tyrehdytä verenvuodot
Tue murtumat
Aseta loukkaantunut oireiden mukaiseen odotusasentoon ja pidä lämpimänä

5. Tarkkaile ja rauhoita loukkaantunutta odottaessanne ammattiapua
Seuraa muutoksia loukkaantuneen voinnissa ja kirjaa ne.
Rauhoita loukkaantunutta kuuntelemalla, puhumalla ja koskettamalla häntä. Älä jätä häntä yksin.

6. Välitä tapahtumatiedot ammattiauttajille
Kerro ammattihenkilöille tapahtumatiedot ja havaintosi, sillä ne nopeuttavat oikean hoidon aloittamista.
Loukkaantuneen jatkohoidon kannalta on tärkeää tietää, näkikö joku tapahtuman vai löydettiinkö henkilö. Tapahtumatietojen perusteella voidaan päätellä todennäköiset vammat.


Lähde: Suomen Punainen Risti www.punainenristi.fi